Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

Koła różańcowe

     Czym jest różaniec?

Odmawiając Różaniec, rozważamy z Maryją wydarzenia z Ewangelii. Nie tylko rozważamy postawę Jezusa i Maryi, ale staramy się naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa, odmawiana z wiarą, zaważała na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami, Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Modlitwa różańcowa jest modlitwą miłości, co ładnie charakteryzuje wiersz Zofii Bogdanowiczowej:

Nie mogę Ci kwiatów posłać
Na dzień Twego święta,
Niepokalana, Wniebowzięta.
I Anielska, i Bolesna, i Radosna.
Nie mogę Ci wysłać listu serdecznego
Ani depeszą dać znać,
Że pamiętam, że myślę dnia każdego,
Że przy Tobie chcę trwać.

Ale mogę zmówić Różaniec,
A to jest bukiet róż,
Który może Ci wręczy Posłaniec:
Mój Anioł Stróż.
Ale mogę zmówić Różaniec,
A to jest list pisany maczkiem:
Z pocałunkiem na krzyżyku,
Jak z pocztowym znaczkiem.

 List, w którym opisuję Ci wszystko,
Do ostatniego ziarnka,
Do ostatniej kropki nad i.

 A to jest i depesza –
Klękam z tym nadawczym aparatem
W rękach i wystukuję
Klawiszami ziarenek na taśmie
Niebiańskiej wieczności,
Wciąż te same słowa miłości:
Ave Maria – gratia plena…

 

     Żywy Różaniec w naszej parafii

W naszej parafii istnieje 39 Róż Różańcowych. Są dwie Róże rodziców modlących się za dzieci. W co drugą sobotę miesiąca na zmianę z Legionem Maryi przewodniczymy w modlitwie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Modlitwą Margaretka obejmujemy codziennie 40 kapłanów. Modlimy się za 1 kardynała, 3 arcybiskupów i 3 biskupów. Margaretka to prośba o modlitwę za kapłanów Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorie.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12.00 jest wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja, modlitwa, konferencja duchowa oraz zmiana tajemnic różańcowych.
Modlitwą obejmujemy w patronacie misyjnym 80 misjonarzy.

     Wykaz Róż Żywego Różańca naszej parafii

1. św. Anny
2. św. Urszuli Ledóchowskiej
3. św. Rodziny
4. MB Fatimskiej
5. Adoracji Najświętszego Sakramentu (należą kapłani, siostry zakonne i kilka osób świeckich)
6. MB Nieustającej Pomocy
7. MB Licheńskiej
8. św. Bernadetty
9. św. Agnieszki
10. św. Marii Magdaleny
11. św. Faustyny
12. św. Zofii
13. św. Agaty
14. św. Małgorzaty Alacoque
15. MB Płaczącej Katedralnej
16. św. Jadwigi Królowej
17. Królowej Różańca Świętego
18. św. Bożej Rodzicielki
19. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
20. św. Katarzyny
21. św. Cecylii
22. bł. Karoliny Kózkówny
23. św. Barbary
24. Najświętszego Zbawiciela
25. św. Brygidy Szwedzkiej
26. św. Teresy z Avila
27. św. Kingi
28. św. Weroniki
29. Niepokalanego Poczęcia NMP

     Róże męskie

30. św. Józefa
31. św. Jana Chrzciciela
32. św. Stanisława
33. św. Antoniego
34. św. Wojciecha
35. św. Jana Pawła II (należą rodziny)
36. św. Dominika Savio (Liturgiczna Służba Ołtarza)
37. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (młodzież)

Opiekunem duchowym Żywego Różańca w nszej parafii jest proboszcz, ks. Marek Urban. Bliższe informacje u p. Alfredy Tudruj (tel. 664 975 453)

     Zapraszamy serdecznie

Żywy Różaniec jest otwarty na nowych członków. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych pragnących modlić się we wspólnocie! Moc wspólnej modlitwy różańcowej jest ogromna! Najlepiej ilustruje to przykład zwykłej miotły zrobionej z gałązek. Pojedynczą gałązkę łatwo jest złamać, natomiast całą miotłę trudno.
Można zapisywać się w kancelarii lub u p. zelatorek. Zapraszamy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca na Mszę św. o 12.30., po której jest zmiana tajemnic różańcowych.

     Przynależność

1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

     Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca

1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.
2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.
3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
4. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.
5. Odważne stawanie w obronie wiary.
6. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła).
7. Kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca.
8. Osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

     Przywileje członków Żywego Różańca

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  a) przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
  b) uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  c) uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  d) uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  e) uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  f) wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
  g) uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
  h) święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.
3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.
4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.