Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

Eucharystyczny Ruch Młodych

ERM

Króluj nam Chryste!

     Co to jest Apostolstwo Modlitwy?

Powstało ono w XIX wieku, wśród młodych seminarzystów seminarium jezuickiego. Kilku z nich marzyło o tym, aby wyjechać na misje w dalekie kraje i tam swoją ofiarnością nawracać innych dla Jezusa. Przestali uczyć się teologii i filozofii, a za to pilnie czytali wszystko, co dotyczyło dalekich krajów – ich zapał był tak wielki! Jeden z Wychowawców, kierownik duchowy, gdy się o tym dowiedział, uświadomił im ważną rzecz – nie muszą wyjeżdżać w dalekie kraje, aby stać się prawdziwymi Misjonarzami. Misje to przede wszystkim posłuszeństwo Bogu – a oni mogą to zrobić na miejscu, gorliwie i ufnie ofiarując Bogu swe codzienne sprawy. Młodym klerykom bardzo spodobała się ta myśl i odtąd łączyli swoje radości, smutki, obowiązki razem z ofiarą Mszy Świętej. I zauważyli coś przedziwnego – dla nich Msza Święta się nie kończyła – trwała cały dzień w miarę, jak każde wydarzenie, każdą rzecz ofiarowywali Bogu.
Dziś Apostolstwo Modlitwy, aby oddać Bogu codzienne sprawy, korzysta z pięknej Modlitwy Ofiarowania Dnia.

erm2

     Czym jest Eucharystyczny Ruch Młodych?

Jesteśmy Wspólnotą, która swoimi korzeniami sięga roku 1916, kiedy to we Francji O. Bessier’s TJ założył  dla dzieci i młodych Krucjatę Eucharystyczną. W zamyśle stworzono tę grupę jako organizację międzynarodową, będącą młodszą gałęzią Apostolstwa Modlitwy prowadzonego przez Księży Jezuitów.

     Jak ERM powstał w Polsce?

W naszym kraju pierwsze koło tej organizacji dla dzieci  powstało w Pniewach 1 stycznia 1925 r. Założyła je Matka Urszula Ledóchowska. Krucjata stale rozwijała się tak, że w 1939 r. w Polsce osiąga liczbę około 200 tysięcy członków - niestety druga wojna światowa przerwała jej dalszy rozwój, a w powojennych czasach socjalizmu i komunizmu zakazano jej działalności.
W roku 1960 Krucjata Eucharystyczna w Europie Zachodniej zaczyna pracować w nowym stylu i przybiera nazwę „Eucharystyczny Ruch Młodych”.
W Polsce ERM w latach 80-tych zaczyna działać ponownie w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego. Obecnie jest nas 13 tysięcy członków w 28 diecezjach.

erm1

     Jaki jest cel ERM-u?

Eucharystyczny Ruch Młodych gromadzi w parafiach dzieci i młodzież i wychowuje je na przyjaciół Chrystusa Króla ukrytego w Eucharystii. Młodzi wypełniając obowiązki członka ERM-u, podejmują pracę nad sobą, przekraczają swoje słabości, uczą się ofiarności, modlitwy oraz odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.
W życiu duchowym każdego członka ERM-u, tak jak w życiu każdego członka Apostolstwa Modlitwy ważną rolę odgrywa Modlitwa Codziennego Ofiarowania. Jej treść zawiera się w słowach:

MODLITWA CODZIENNEGO OFIAROWANIA

Boże, Nasz Ojcze, ofiarowuję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa, czyny, i cierpienia.
Ofiarowuję Ci je w łączności z Synem Twoim
Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie
składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata.
Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa,
będzie dzisiaj moim przewodnikiem
i siłą, bym mógł świadczyć o Twojej miłości.
Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła proszę Cię
szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca
wszystkim wierzącym na ten miesiąc.

erm4

Modlitwa Ofiarowania Dnia jest przede wszystkim modlitwą woli - nie musi być długa. Ona zmienia cały dzień w modlitwę, w ćwiczenie wiary. Wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy i co wykonujemy w ciągu całego dnia zostaje połączone z Jezusem - z Nim i dla Niego. Dzięki Modlitwie Ofiarowania, Eucharystii, Sakramentowi Pojednania oraz wieczornemu Rachunkowi Sumienia wzrastamy w Duchu, łączymy się z ofiarą Jezusa – - to wszystko jest realizacją naszej pięknej misji każdego dnia.
Zachęcamy Was do włączenia się do tej modlitwy. Wy również poprzez Modlitwę Codziennego Ofiarowania swojego życia możecie być misjonarzami w miejscach, gdzie dane jest Wam żyć, przeżywać swoje radości i cierpienie. Ofiarujcie swoje życie Panu Bogu. Jesteście dla Niego tak bardzo cenni!
Naszym pragnieniem jest oddawać cześć Jezusowi, który jest naszym Królem, naszym Panem. Jemu pragniemy służyć jak najlepiej.  Prosimy Was o posługę modlitewną wobec Eucharystycznego Ruchu Młodych i  włączenie nas w Waszą Modlitwę Codziennego Ofiarowania.
Obecnie przeżywamy Jubileusz 85 – lecia istnienia ERM na ziemiach polskich. Z tej racji również nasza Wspólnota włączyła się w wielkie świętowanie - w kwietniu na Ogólnopolskich Dniach Wspólnoty dziękując Panu Bogu w Poznaniu za ten Ruch!

     Jakie są zasady ERM-u?

1. Żyj Mszą Św. – bo Sercem Ruchu jest Eucharystia
2. Czytaj Ewangelię – pragniemy poznawać Jezusa w Jego Słowie
3. Kochaj bliźnich – staramy się być życzliwi i otwarci dla drugiego
4. Bądź trzynastym apostołem – bardzo ważny jest dla nas wymiar świadectwa i apostolstwa

erm3

     Co robimy?

Wspólnota Eucharystycznego Ruchu Młodych istnieje w naszej parafii św. Antoniego w Lublinie od 2007r:
- uczestniczymy w radosnej formacji poprzez modlitwę, działanie i zabawy;
- organizujemy przedstawienia „Jasełka”, „Syn Marnotrawny”, „Pani Fatimska”;
- prowadzimy adoracje, różaniec czy też Drogę Krzyżową;
- w ramach Roku Kapłańskiego omadlaliśmy kapłanów naszej parafii, związanych z naszą parafią, a także Pasterzy naszej Archidiecezji;
- bierzemy udział w ciekawych podchodach, wyjazdach rowerowych;
- wyjeżdżamy na różne pielgrzymki;
- uczestniczymy w konkursach (nawet Ogólnopolskich – w Poznaniu zajęliśmy III miejsce!)
- bierzemy udział w Ogólnopolskich Dniach Wspólnoty (organizowane są co 2 lata).

PC183297

DSCN4706

P1130060P1130063P1130088P2120232P6040162PB233820

PB290070

 

PB290091

PC2100011412565 1307790362570996 5503341531161589266 o

 

P3200017

     Kiedy się spotykamy?

Zapraszamy pięknie dzieci po I Komunii Św. i młodych w środy o godz. 16.30 do salki w Domu Katechetycznym! Naszym opiekunem jest siostra Bernarda. Czekamy na Was!

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.