Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w Naszej Parafii. Przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!

Kościół i parafia

   Pozwolenie na budowę kościoła zostało wydane 20 stycznia 1986 r. Proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Stanisław Róg.

kosciol1

   Pierwszym darem dla nowo budującego się kościoła był obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany 14 lipca 1986 r. przez p. Grażynę Karolewicz. Obraz ten jest w naszym kościele do dziś.

   Tymczasową kaplicę ofiarował proboszcz parafii w Poniatowej, ks. Józef Kozłowicz, którą przywieziono na plac budowy 30 czerwca 1986 r. Kaplica została zmontowana pod nadzorem p. Bolesława Sobiecha.

   W dniu 29 listopada 1986 parafia obrała za patrona św. Antoniego Padewskiego.

   Pierwsza Msza święta została odprawiona 8 grudnia o godz. 17.00.

   4 grudnia 1986 r. o godz. 15.00 ordynariusz lubelski bp. Bolesław Pylak wraz z 30 księżmi odprawił Mszę świętą i dokonał poświęcenia placu, krzyża i kaplicy.

   Pierwsi księża skierowani do pracy duszpasterskiej to: ks. dr Stanisław Paździor, ks. Tadeusz Bodak i ks. Stanisław Fel.

   Projekt kościoła i całego kompleksu sakralnego wykonał zespół lubelskich inżynierów: Antoni Herman - architektura, Jan Wacko - konstrukcja, Feliks Dragan - instalacje wod-kan-co-gaz, Henryk Burdzanowski - instalacje elektryczne. Kierownikiem budowy został nasz parafianin, inż.. Tadeusz Lipski.

   25 lipca 1987 r. zostały rozpoczęte wykopy pod dom katechetyczny.

   Dokładnie trzy miesiące później, rozpoczęło się nawiedzenie rodzin przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

   Plebanię zaczęto budować 26 października 1987 r.

   Pierwsze prace przy wykopach pod kościół miały miejsce 9 września 1988 r.

   4 grudnia 1988 r. ks. bp Ryszard Karpiński poświęcił dom katechetyczny.

  10 czerwca 1990 r. bp. Bolesław Pylak dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Obok kościoła materialnego rodził się kościół duchowy, który był dużym wsparciem dla budujących.

   16 lutego 1992 r. została poświęcona kaplica Matki Bożej oraz dzwony przez ks. bp. Piotra Hemperka.

    W dzień odpustu 13 czerwca 1992 r. pierwszą Mszę św. w murach jeszcze wznoszonego kościoła odprawił abp Bolesław Pylak. Dokonał też jego poświęcenia.

kosciol4

   Wyjątkowo krótki czas budowy naszego kościoła (4 lata) był możliwy dzięki dużemu zaangażowaniu parafian, a przede wszystkim dzięki operatywności i doskonałej organizacji prac przez ks. Proboszcza Stanisława Roga. Należy pamiętać, że kościół był budowany w czasach, kiedy w Polsce panowały problemy zaopatrzeniowe, od gwoździ poczynając. Nie bez znaczenia była modlitwa i ofiara cierpienia chorych i samotnych.

   W dniach od 21-28 listopada 1993 r. odbyły się I Misje Święte, które prowadzili Ojcowie sercanie Adam Brzeźniak i Maciej Moskwa. 26 listopada 1993 r. odbył się uroczysty akt oddania parafii Bożemu Sercu oraz poświęcenie pamiątkowych obrazków Najświętszego Serca Jezusowego.

   W sobotę 27 listopada 1993 odbyła się uroczystość intronizacji Krzyża Misyjnego z napisem: Jezu, ufam Tobie.

   W 1995 r. dzięki staraniom ks. Stanisława Fela otrzymaliśmy od niemieckiej parafii w Holfeld 26 głosowe organy piszczałkowe, które na nowo złożył pan Jerzy Kukla, organmistrz z Bielska-Białej.Organy zostały poświęcone w uroczystość odpustową św. Antoniego przez abp. Bolesława Pylaka.

   13 maja 1995 r. w rocznicę objawień fatimskich i 14 rocznicę zamachu na Jana Pawła II została ustawiona przed kościołem figura Matki Bożej Fatimskiej ufundowana przez Kółka Różańcowe. Poświęcenia figury dokonał 20 maja o. Szymon Niezgoda.

   W Roku Jubileuszowym 2000 odbyły się II Misje Święte w dniach 15-22 października. Prowadzili je: ks. Ireneusz Chmielewski, salezjanin i ks. Jan Madej z Diecezji Siedleckiej. Pamiątką Misji jest drugi krzyż z napisem: Bóg jest Miłością. Dwunastometrowy krzyż ustawiony został w pobliżu skarpy przy rondzie.

   W niedzielę 29 października 2000 r. Metropolita Lubelski Józef Życiński dokonał uroczystego poświęcenia naszego kościoła. W homilii podkreślił, że Kościół to nie tylko mury, ale wszyscy wierni. Od nich zależy dalszy Jego trwanie i rozwój. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu kapłanów m.in. ks. prof. Adam Szafrański oraz rzesza wiernych.

kosciol3

   W dniach 3 i 4 października 2004 r. naszą parafię nawiedziła Matka Boża w Jej Jasnogórskiej Ikonie. Było to wielkie wydarzenie, które zostało poprzedzone trzydniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez ks. prałata Józefa Szczypę i ks. kanonika Lucjana Szubartowskiego. W czasie nocnego czuwania kościół był pełen wiernych. O północy odprawiona została Msza św. dziękczynna, na którą licznie przybyli: siostry zakonne oraz kapłani pochodzący lub pracujący dawniej w naszej parafii. Obecność Matki Bożej Częstochowskiej zainspirowała wielu wiernych do podjęcia postanowień duchowych i materialnych. Przedłużeniem obecności Maryi wśród nas jest odbywające się od 16 października 2005 r. nawiedzenie obrazu Matki Bożej w rodzinach.

   W piątek 23 czerwca 2006 roku w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczorowej został odmówiony przez kapłanów, siostry i wiernych Akt Intronizacji Serca Jezusowego przed ustawioną przy ołtarzu figurą Serca Jezusowego. Następnie figura została procesyjnie przeniesiona z kościoła i ustawiona na przygotowanym postumencie na początku ul Trześniowskiej. Poświęcenia figury dokonał ks. prałat Józef Szczypa. Ks. proboszcz Stanisław Róg wyraził nadzieję, że Chrystus będzie nas błogosławił swoją obecnością, darzył pokojem, uzdalniał do miłości wszystkich mieszkańców i osób przechodzących nieopodal.

   W październiku 2011 roku rozpoczęły się kolejne Misje Święte, które przygotowywały naszą wspólnotę do przeżywania 25-lecia istnienia parafii. Przełom 2011 i 2012 roku upływał pod znakiem wizyt pasterzy Archidiecezji Lubelskiej i świętowania pięknego jubileuszu z wiernymi. Tym spotkaniom towarzyszyły wizyty księży rodaków, sióstr pochodzących z naszej parafii. Odwiedzili nas również kapłani pracujący w przeciągu 25 lat istnienia wspólnoty parafialnej. Obchody jubileuszowe zakończyła wizytacja kanoniczna Metropolity Lubelskiego, Arcybiskupa Stanisława Budzika w dniu 10 czerwca 2012 roku.

   Rano, 11 maja 2015 roku dotarła smutna wiadomość o śmierci budowniczego i pierwszego proboszcza parafii, księdza Stanisława Roga. Odszedł do Pana sześć dni przed 65 rocznicą swoich urodzin. Kolejne dni upływały pod znakiem modlitwy w intencji Zmarłego. Kościół nawiedzały dziesiątki wiernych. W przedsionku została wyłożona księga kondolencyjna. We wtorek, o godzinie 20 w budowanym pod opieką ks. Roga kościele zebrało się kilkudziesięciu kapłanów, którzy pod przewodnictwem biskupów lubelskich: Ryszarda Karpińskiego i Józefa Wróbla sprawowali Mszę świętą w intencji ks. Stanisława. W Eucharystii uczestniczyło również szerokie grono parafian. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 13 maja. W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego zgromadziły się setki wiernych, siostry zakonne oraz ponad 300 kapłanów z biskupami pomocniczymi: Arturem Mizińskim i Mieczysławem Cisło, którzy chcieli pożegnać ks. Stanisława Roga. Po Mszy celebrowanej pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika ciało księdza proboszcza zostało złożone na cmentarzu przy ulicy Unickiej.

kosciol5

   Nowym proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie został ks. Marek Urban. Kanonicznie urząd objął w dniu uroczystości odpustowej - 13 czerwca 2015 - w obecności kanclerza Kurii Metropolitalnej, księdza Krzysztofa Kwiatkowskiego, licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych.

   Historia naszej parafii obfitowała w powołania do życia konsekrowanego. W ciągu 20 lat kapłanami zostało 13 naszych rodaków:

   ks. Krzysztof Grabowski, salezjanin, ks. Mirosław Zając, ks. Andrzej Daniewicz, pallotyn, ks. Krzysztof Grzesiak, ks. Arkadiusz Paśnik, ks. Marek Słomka, ks. Andrzej Gołębiowski, salezjanin, ks. Bogdan Kalinowski, ks. Tomasz Adamczyk, ks. Krzysztof Kwiatkowski, ks. Wojciech Adamczyk, sercanin, ks. Marcin Pidek, ks. Paweł Walkowiak, salezjanin,

   Możemy się również szczycić tym, że z racji zamieszkania rodziców, nasz rodak ks. dr Artur Miziński 30 maja 2004 r. został biskupem pomocniczym naszej diecezji. 10 czerwca 2014 został wybrany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

   W lubelskim seminarium duchownym studiuje dwóch naszych rodaków: alumn Piotr Dzierżak (III rok) oraz alumn Mateusz Wójcik (V rok). W Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater przebywa trzeci z naszych kleryków - Paweł Król.

   Nie brakuje też powołań do życia zakonnego. W styczniu 2005 r. śluby wieczyste złożył br. Robert Bernat, kapucyn. W zakonach żeńskich są nasze rodaczki m.in. s. Estera Mizińska, betanka, s. Anna Zarzeka ze Zgromadzenia św. Jana Chrzciciela, s. Agnieszka Młynarczykowska, urszulanka Unii Rzymskiej, s. Zelia Sztorc ze Zgromadzenia Sióstr Św. Rodziny i s. Elżbieta Maria Kuriatto, urszulanka szara.

   Nic więc dziwnego, że nasza parafia nazywana jest kopalnią powołań.

kosciol6

   W parafii działają różne grupy wspólnotowe. Jednym z najstarszych jest Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. Rodzina Różańcowa jest najliczniejszą ze wspólnot. Inne grupy parafialne to między innymi: Legion Maryi, Ruch Domowego Kościoła, Akcja Katolicka, AA, Al-anon, Alateen, Oaza Młodzieżowa, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Harcerze „Zawiszy”, ministranci, lektorzy, Rada Parafialna, Rada Duszpasterska, Chór Cecyliański, Schola Dziecięcia, Schola Młodzieżowa i wspólnota neokatechumenalna. W związku z przygotowaniami do diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku przy naszym kościele powstał parafialny komitet ŚDM 2016.

   Przy kościele działa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza prowadzona pod patronatem Akcji Katolickiej.

Niedziela
   7.00, 9,00, 10.30,
   12.00, 18.00

Dzień powszedni
   7.00, 7.30, 18.00

Adoracja
Najświętszego Sakramentu

   pn-pt, 8.00-18.00

Nowenna
do NMP Nieustającej Pomocy

   środa, 17.45

Nabożeństwa okresowe
   17.15

                             więcej...

zobacz

Sakramenty

I Komunia Święta

Bierzmowanie

Poprzednia wersja strony

iii

strony 

     

 

 

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.